Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi, zlecanie zadań własnych Miasta<<

Podstawowe ramy współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi określają w tej chwili:

  1. Uchwała Nr LII/1083/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013”


  2. Zarządzenie Nr 3346/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2533/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji"


  3. Zarządzenie Nr 1135/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy na 2012 r. >>>
Szczegółowe zestawienie realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe w roku 2012 >>>

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy na 2011 r. >>>


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Spraw Obywatelskich
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2013-07-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 7564
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO