Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Ogłoszenia z 2011 r.<<

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Data publikacjiNazwa stanowiskaWyniki naboru
2011-12-27

Podinspektor/inspektor w Oddziale Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ

2011-12-23

Referent w Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi

2011-12-21

Podinspektor w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

2011-12-21

Podinspektor/inspektor w Oddziale Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ

2011-12-20

Inspektor w Oddziale Realizacji Inwestycji w Biurze ds. Inwestycji w Departamencie Strategii i Rozwoju UMŁ

2011-12-20

Podinspektor w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

2011-12-12

Podinspektor w Oddziale Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Biurze Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Strategii i Rozwoju UMŁ

2011-12-12

Zastępca dyrektora Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ

2011-12-12

Podinspektor w Zespole ds. Koordynacji i Nadzoru w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Strategii i Rozwoju UMŁ

2011-12-08

Specjalista – kierownik zespołu ewaluacyjnego w projekcie POKL 9.2 „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2011-12-08

Specjalista – koordynator projektu POKL 9.2 „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi


2011-12-06

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 176 w Łodzi

2011-12-05

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

2011-12-05

Inspektor w Oddziale ds. Planowania, Sprawozdawczości i Kontroli w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

2011-11-30

Podinspektor w Zespole ds. Ekonomicznych w Wydziale Kultury w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ

2011-11-30

Podinspektor/Inspektor w Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ

2011-11-29

Inspektor w Referacie Urbanistyki i Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

2011-11-29

Samodzielny referent ds. płacowych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi

2011-11-28

Inspektor w Oddziale Szkolnictwa Niepublicznego i Środków Strukturalnych w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ

2011-11-28

Główny specjalista w Oddziale Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ

2011-11-28

Podinspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Obsługi Sekretariatu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych UMŁ

2011-11-24

Specjalista ds. administracji i kadr w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

2011-11-23

Specjalista – koordynator projektu POKL 9.2 „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2011-11-23

Specjalista – kierownik zespołu ewaluacyjnego w projekcie POKL 9.2 „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2011-11-23

Specjalista – ekspert merytoryczny w projekcie POKL 9.2 „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2011-11-23

Inspektor w Oddziale Urbanistyki w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Strategii i Rozwoju UMŁ

2011-11-23

Podinspektor w Oddziale Architektury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Strategii i Rozwoju UMŁ

2011-11-23

Podinspektor w Oddziale Promocji Miasta w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta UMŁ

2011-11-15

Inspektor w Oddziale Budownictwa w Wydziale Budynków i Lokali w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ

2011-11-15

Podinspektor w Oddziale Technicznym w Wydziale Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

2011-11-09

Podinspektor w Oddziale Aktualizacji Opłat i Rozliczeń w Wydziale Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ

2011-11-04

Podinspektor na Samodzielnym Stanowisku ds. Obsługi Sekretariatu w Biurze Informacji i Komunikacji Społecznej w Departamencie Prezydenta UMŁ

2011-10-28

Kierownik w Oddziale Inwestycyjno-Remontowym w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ

2011-10-27

Podinspektor/Inspektor w Oddziale Inwestycyjno-Remontowym w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ

2011-10-26

Główny specjalista w Oddziale ds. Planowania, Sprawozdawczości i Kontroli w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

2011-10-26

Referent w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Łodzi

2011-10-20

Inspektor / Główny specjalista – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

2011-10-19

Specjalista ds. kadr i płac – księgowy w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Łodzi

2011-10-12

Specjalista ds. żywienia w Przedszkolu Miejskim Nr 114 w Łodzi

2011-10-11

Samodzielny referent ds. płac w Szkole Podstawowej nr 37 w Łodzi

2011-10-11

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 37 w Łodzi

2011-10-10

Specjalista ds. promocji w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi

2011-10-10

Specjalista – zajęć tanecznych w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi

2011-10-10

Specjalista – animator teatralny w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi

2011-10-07

Główny księgowy w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Łodzi

2011-10-05

Podinspektor w Referacie Budynków i Lokali w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

2011-10-05

Podinspektor w Referacie Handlu i Usług w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

2011-09-29

Podinspektor w Oddziale Sprzedaży Lokali w Wydziale Geodezji w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ

2011-09-28

Inspektor w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Budynków i Lokali w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ

2011-09-23

Referent w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

2011-09-22

Główny specjalista w Oddziale Szkół Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Specjalnego w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ

2011-09-22

Podinspektor lub inspektor w Oddziale Szkolnictwa Niepublicznego i Środków Strukturalnych w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ

2011-09-16

Referent ds. księgowości w Bursie Szkolnej Nr 12 w Łodzi

2011-09-16

Inspektor w Oddziale Kontroli w Wydziale Organizacyjnym w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

2011-09-16

Główny specjalista w Oddziale ds. Zarządzania w Wydziale Budynków i Lokali w Departamencie Infrastruktury i Lokali

2011-09-15

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 88 w Łodzi

2011-09-14

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 29 w Łodzi

2011-09-13

Samodzielny referent ds. księgowości w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2011-09-12

Inspektor ds. bhp w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 w Łodzi

2011-09-12

Samodzielny referent do spraw BHP w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 w Łodzi

2011-09-09

Inspektor w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

2011-09-07

Inspektor w Oddziale Architektury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Strategii i Rozwoju UMŁ

2011-09-07

Samodzielny referent w sekretariacie szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

2011-09-05

Samodzielny referent ds. płac w Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi

2011-09-05

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 119 w Łodzi

2011-08-30

Inspektor w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji

2011-08-30

Główny księgowy w XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

2011-08-24

Specjalista ds. obsługi projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Pracowni „Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji” w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2011-08-24

Samodzielny referent ds. sekretariatu w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2011-08-17

Referent ds. płacowych w Szkole Podstawowej Nr 137 w Łodzi

2011-08-12

Starszy specjalista ds. bhp i p.poż. w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej w Łodzi

2011-08-09

Kierownik działu finansowo - księgowego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi

 
2011-08-05

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 51 w Łodzi

2011-08-05

Dyrektor Biura Architekta Miasta UMŁ

2011-08-05

Główny specjalista w Oddziale Współpracy z Zagranicą w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ

2011-08-04

Referent ds. księgowości i kadr w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi

2011-08-03

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 203 w Łodzi

 
2011-08-02

Główny księgowy w Publicznym Gimnazjum nr 40 w Łodzi

 
2011-08-01

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi

2011-07-29

Inspektor w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ

2011-07-29

Samodzielny referent do spraw płac w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi

2011-07-28

Główny specjalista w Oddziale Szkół Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Specjalnego w Wydziale Edukacji UMŁ

2011-07-26

Referent ds. administracyjno-gospodarczych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi

2011-07-26

Podinspektorzy lub inspektorzy w Oddziale Szkolnictwa Niepublicznego i Środków Strukturalnych w Wydziale Edukacji UMŁ

2011-07-26

Podinspektor lub inspektor w Zespole Obsługi Inwestorów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ

2011-07-21

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 220 w Łodzi

2011-07-19

Podinspektor w Oddziale Urbanistyki w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ

2011-07-19

Podinspektor w Oddziale Urbanistyki w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ

2011-07-19

Inspektor w Oddziale Architektury w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ

2011-07-14

Podinspektor lub inspektor w Zespole ds. Finansowania i Rozliczania Projektów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ

2011-07-11

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi

2011-07-08

Radca prawny w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi

2011-07-07

Kierownik Referatu Komunalnego w Delegaturze Łódź-Górna UMŁ

2011-07-07

Inspektor / głównego specjalista – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ

2011-07-06

Główny księgowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi

2011-07-05

Dyrektor Ośrodka Kultury „Górna” w Łodzi

2011-07-04

Radca prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

2011-06-29

Podinspektor w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ

2011-06-22

Zastępca dyrektora Biura Architekta Miasta UMŁ

2011-06-21

Zastępca dyrektora Biura Informacji i Komunikacji Społecznej UMŁ

2011-06-21

Podinspektor w Oddziale Analiz i Planowania Wieloletniego w Wydziale Budżetu UMŁ

2011-06-20

Podinspektor lub inspektor w Zespole ds. Finansowania i Rozliczania Projektów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ

2011-06-20

Podinspektor w komórce: Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta w Biurze Informacji i Komunikacji Społecznej UMŁ

2011-06-20

Podinspektor w Referacie Komunalnym w Delegaturze Łódź-Górna UMŁ

2011-06-15

Inspektor w Oddziale Architektury w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ

2011-06-15

Inspektor w Oddziale ds. Planowania, Sprawozdawczości i Kontroli w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2011-06-14

Podinspektor lub inspektor w Zespole Obsługi Inwestorów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ

2011-06-14

Główny księgowy w Publicznym Gimnazjum nr 4 im. Juliana Tuwima w Łodzi

2011-06-13

Podinspektorzy w Referacie Spraw Społecznych i Rejestracji w Delegaturze Łódź-Górna UMŁ

2011-06-13

Kierownik Referatu Komunalnego w Delegaturze Łódź-Górna UMŁ

2011-06-13

Inspektor/główny specjalista – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ

2011-06-13

Dyrektor w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi

 
2011-06-13

Dyrektor w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

 
2011-06-09

Główny specjalista w Oddziale Rozwoju Przedsiębiorczości w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ

2011-06-09

Podinspektor w Samodzielnym Stanowisku ds. Obsługi Sekretariatu w Wydziale Budżetu UMŁ

2011-06-07

Podinspektor w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ

2011-06-06

Referent ds. płac i kadr w Domu Dziecka nr 4 w Łodzi

2011-06-03

Podinspektor/inspektor w Oddziale Koordynacji i Nadzoru w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

2011-06-03

Podinspektor w Oddziale Programowania w Biurze Partnerstwa i Funduszy UMŁ

2011-06-01

Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego Łódź – Bałuty w Delegaturze Łódź – Bałuty UMŁ

2011-05-31

Podinspektor w Oddziale Architektury w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ

2011-05-31

Inspektor w Oddziale Urbanistyki w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ

2011-05-31

Inspektor w Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ

2011-05-31

Referent/podinspektor/inspektor ds. technicznych w Halach Targowych w Łodzi

2011-05-31

Sekretarka/sekretarz w Halach Targowych w Łodzi

2011-05-27

Główny księgowy w Publicznym Gimnazjum nr 40 w Łodzi

2011-05-27

Dyrektor w:
2011-05-24

Główny specjalista w Oddziale Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ

2011-05-23

Podinspektor w Oddziale Energetyki Miejskiej w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ

2011-05-23

Podinspektor w Oddziale ds. Organizacji Urzędu Miasta w Wydziale Organizacyjnym UMŁ

2011-05-23

Główny specjalista w Oddziale Utrzymania Terenów Zieleni i Rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ

2011-05-23

Referent w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu UMŁ

2011-05-19

Specjalista ds. koordynowania projektem „Edukacja szansą na lepsze jutro” nr WND POKL.09.01.02-10-158/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 w Łodzi

2011-05-19

Specjalista ds. promocji i organizacji imprez w Pałacu Młodzieży im. J.Tuwima w Łodzi

2011-05-16

Podinspektor w Oddziale Strategii Rozwoju Miasta w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ

2011-05-16

Podinspektor lub inspektor w Zespole Obsługi Inwestorów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ

2011-05-16

Specjalista ds. Koordynowania projektu „Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" w Przedszkolu Miejskim nr 112

2011-05-16

Specjalista ds. koordynowania projektem „Równy start w obliczu nierównych szans” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Przedszkolu Miejskim nr 34

2011-05-16

Specjalista do spraw ochrony roślin w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi

2011-05-13

Inspektor w Oddziale ds. Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki UMŁ

2011-05-12

Główny specjalista w Oddziale Planowania i Sprawozdawczości w Wydziale Edukacji UMŁ

2011-05-12

Podinspektor w Oddziale Partnerstwa w Biurze Partnerstwa i Funduszy UMŁ

2011-05-11

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi

2011-05-11

Podinspektor lub inspektor w Oddziale ds. Egzekucji Należności Miasta w Wydziale Finansowym UMŁ

2011-05-11

Główny specjalista w Samodzielnym Stanowisku ds. Zarządzania Długiem w Wydziale Budżetu UMŁ

2011-05-11

Podinspektor w Oddziale ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2011-05-06

Główny specjalista w Oddziale Analiz i Serwisu Internetowego w Biurze Informacji i Komunikacji Społecznej UMŁ

2011-05-06

Inspektor w Oddziale Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Wydziale Edukacji UMŁ

2011-05-06

Główny specjalista w Oddziale Energetyki Miejskiej w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ

2011-05-05

Inspektor w Oddziale Programowania w Biurze Partnerstwa i Funduszy UMŁ

2011-05-05

Podinspektor w Oddziale Partnerstwa w Biurze Partnerstwa i Funduszy UMŁ

2011-05-05

Samodzielny referent w Dziale Organizacji i Kadr w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Łodzi

2011-05-05

St. referent ds. informatyki w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi

2011-05-04

Główny specjalista w Oddziale Programowania i Finansowania Inwestycji w Biurze ds. Inwestycji UMŁ

2011-05-04

Inspektor w Oddziale Realizacji Inwestycji w Biurze ds. Inwestycji UMŁ

2011-05-04

Podinspektor w Oddziale Promocji Miasta w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ

2011-05-04

Główny specjalista w Oddziale Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ

2011-05-02

Inspektor w Oddziale Spraw Osobowych w Wydziale Organizacyjnym UMŁ

2011-05-02

Specjalista ds. koordynowania projektem "Dajmy szansę wszystkim dzieciom" w Przedszkolu Miejskim Nr 137 – Integracyjnym w Łodzi

2011-04-29

Podinspektor w Oddziale Logistyki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ

2011-04-29

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ

2011-04-28

Specjalista ds. utrzymania ruchu w pracowniach mechatronicznych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2011-04-27

Podinspektor w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ

2011-04-27

Podinspektor w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ

2011-04-27

Główny specjalista w Oddziale ds. Organizacji Urzędu Miasta w Wydziale Organizacyjnym UMŁ

2011-04-21

Podinspektor w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu UMŁ

2011-04-21

Inspektor w Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ

2011-04-21

Inspektor w Oddziale Urbanistyki w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ

2011-04-21

Podinspektor w Oddziale Architektury w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ

2011-04-21

Główny specjalista w Oddziale Spraw Osobowych w Wydziale Organizacyjnym UMŁ

2011-04-20

Specjalista ds. koordynowania projektem „Przedszkole otwarte” w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

 
2011-04-20

Specjalista ds. Koordynowania Projektem „Statek ZEWIKA – zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Przedszkolu Miejskim Nr 152 w Łodzi

2011-04-20

Specjalista ds. koordynowania projektem „Edukacja szansą na lepsze jutro” w Szkole Podstawowej nr 10 w Łodzi

2011-04-19

Inspektor w Oddziale ds. Planowania, Sprawozdawczości i Kontroli w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2011-04-19

Główny specjalista w Oddziale ds. Planowania, Sprawozdawczości i Kontroli w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2011-04-18

Kasjer w Przedszkolu Miejskim Nr 20 w Łodzi

2011-04-13

Podinspektor w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ

2011-04-13

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Łodzi

2011-04-13

Dyrektor w:
2011-04-12

Specjalista ds. koordynowania projektem „Dajmy szansę wszystkim dzieciom” realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 137 – Integracyjne w Łodzi

2011-04-12

Zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego UMŁ

2011-04-08

Podinspektor w Referacie Komunalnym w Delegaturze Łódź–Polesie UMŁ

2011-04-08

Podinspektor w Oddziale Bezpieczeństwa i Higieny Pracy UMŁ

2011-04-06

Referent/podinspektor w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ

2011-04-06

Podinspektor/inspektor w Oddziale Księgowości Finansowej w Wydziale Księgowości UMŁ

2011-04-06

Podinspektor/inspektor w Oddziale Energetyki Miejskiej w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ

2011-04-05

Sekretarz szkoły w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łodzi

2011-04-05

Główny księgowy w Domu Dziecka Nr 5 w Łodzi

2011-04-05

Specjalista ds. koordynowania projektem „Równy start w obliczu nierównych szans” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Przedszkolu Miejskim nr 34

2011-04-04

Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości projektu "Wesoła e-szkoła", realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 141 w Łodzi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Łódka"

 
2011-04-04

Specjalista ds. koordynacji projektu "Wesoła e-szkoła", realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 141 w Łodzi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Łódka"

 
2011-04-01

Specjalista ds. koordynowania projektem „Przedszkole otwarte” w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

 
2011-04-01

Specjalista ds. Koordynowania projektu „Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka” w Przedszkolu Miejskim Nr 112 w Łodzi

2011-03-31

Podinspektor w Referacie Finansowym w Delegaturze Łódź – Górna UMŁ

2011-03-31

Młodszy referent w Referacie Komunalnym w Delegaturze Łódź – Górna UMŁ

2011-03-31

Inspektor w Oddziale Realizacji Inwestycji w Biurze ds. Inwestycji UMŁ

2011-03-31

Podinspektor w Oddziale Programowania w Biurze Partnerstwa i Funduszy UMŁ

2011-03-31

Podinspektor w Oddziale Partnerstwa w Biurze Partnerstwa i Funduszy UMŁ

2011-03-30

Specjalista ds. koordynowania projektu w Przedszkolu Miejskim Nr 97 w Łodzi

2011-03-30

Specjalista ds. Koordynowania Projektem „Statek ZEWIKA – zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja” w Przedszkolu Miejskim Nr 152 w Łodzi

2011-03-23

Zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

2011-03-23

Kierownik Oddziału ds. Organizacji Centrum Kontaktu z Mieszkańcami i Systemu Zarządzania Jakością w Wydziale Organizacyjnym

2011-03-23

Inspektor w Oddziale Budownictwa w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ

2011-03-23

Główny specjalista w Oddziale Planowania i Sprawozdawczości w Wydziale Edukacji UMŁ

2011-03-23

Podinspektor/inspektor w Oddziale Szkół Ponadgimnazjalnych i Kształcenie Specjalnego w Wydziale Edukacji UMŁ

2011-03-23

II Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

2011-03-23

Główny księgowy w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

2011-03-21

Dyrektor w:
2011-03-18

Kierownik Filii MOPS Łódź – Bałuty

2011-03-17

Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ

2011-03-14

Dyrektor w:


2011-03-10

Specjalista ds. koordynowania projektów w Publicznym Gimnazjum nr 16 w Łodzi

2011-03-10

Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ

2011-03-09

Główny specjalista w Oddziale Strategii Rozwoju Miasta w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ

2011-03-09

Inspektor w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ

2011-03-09

Inspektor w Oddziale Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ

2011-03-09

Inspektor w Oddziale ds. Zarządzania w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ

2011-03-08

Podinspektor w Oddziale Bezpieczeństwa i Higieny Pracy UMŁ

2011-03-08

Starszy referent ds. gruntów i inwestycji w Leśnictwie Miejskim – Łódź

2011-03-04

Główny specjalista w Oddziale ds. Planowania, Sprawozdawczości i Kontroli w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2011-03-04

Inspektor w Oddziale ds. Planowania, Sprawozdawczości i Kontroli w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2011-03-04

Inspektor w Oddziale ds. Robót Budowlanych w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2011-03-04

Inspektor w Oddziale ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2011-03-02

Podinspektor w Oddziale Projektów Własnych w Biurze ds. Promocji Zatrudnienia UMŁ

2011-03-02

Podinspektor/inspektor w Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

2011-03-02

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 51 w Łodzi

2011-03-02

Główny księgowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi

 
2011-02-28

Podinspektor w Oddziale Rozwoju Przedsiębiorczości w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ

2011-02-28

Młodszy referent w Oddziale ds. Organizacji Urzędu Miasta w Wydziale Organizacyjnym UMŁ

2011-02-28

Referent ds. płac w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi

2011-02-28

Samodzielny referent do spraw BHP w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi

2011-02-25

Podinspektor w Zespole Obsługi Asystenckiej w Biurze Prezydenta UMŁ

2011-02-23

Podinspektor w Oddziale Turystyki w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ

2011-02-23

Podinspektor/inspektor – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Polityki Rowerowej w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ

2011-02-23

Dyrektor Biura Informacji i Komunikacji Społecznej UMŁ

2011-02-23

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ

2011-02-23

Podinspektor/inspektor/główny specjalista w Oddziale Utrzymania Terenów Zieleni i Rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ

2011-02-23

Podinspektor/inspektor w Oddziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ

2011-02-23

Podinspektor/inspektor w Oddziale ds. Egzekucji Należności Miasta w Wydziale Finansowym UMŁ

2011-02-11

Specjalista w Dziale Zarządzania Nieruchomościami w Zespole Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi

2011-02-10

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 24 w Łodzi

2011-02-10

Specjalista - instruktor ds. projektów międzynarodowych i organizacji imprez w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

2011-02-10

Specjalista – animator teatralny w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

2011-02-10

Specjalista – administrator strony internetowej i realizator nagrań w studiu muzycznym w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

2011-02-10

Główny księgowy w Publicznym Gimnazjum nr 33 w Łodzi

 
2011-02-02

Specjalista ds. obsługi projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Pracowni „Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji” w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2011-01-27

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 119 w Łodzi

2011-01-25

Podinspektor w Zespole ds. Filmu w Wydziale Kultury UMŁ

2011-01-25

Inspektor w Oddziale ds. Robót Budowlanych w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2011-01-25

Inspektor w Oddziale ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2011-01-20

Samodzielny referent ds. szkoły w Szkole Podstawowej Nr 64 w Łodzi

2011-01-18

Specjalista ds. kosztorysowania w Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych w Łodzi

 
2011-01-13

Radca prawny w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

2011-01-12

Dyrektor Centrum Dialogu w Łodzi

2011-01-04

Kierownik działu technicznego w Halach Targowych w ŁodziInformację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2011-01-04)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2012-03-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 76344
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO