Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. kosztorysowania w Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych w Łodzi <<

2011-01-18

Łódzki Zakład Usług Komunalnych
w Łodzi, ul. Nowe Sady 19
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

specjalisty ds. kosztorysowania

Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: teren miasta Łodzi
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wykształcenie: wyższe techniczne lub średnie techniczne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty ds. kosztorysowania:

 1. Udział w przedmiarach i obmiarach robót oraz współpraca z pracownikiem komórki organizacyjnej, która będzie wykonawcą zlecanych robót.
 2. Opracowywanie kosztorysów ofertowych, powykonawczych lub kalkulacji cenowych na roboty nietypowe.
 3. Współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji robót zgodnie z kosztorysami.
 4. Sporządzanie kalkulacji powykonawczych wg dokumentów dostarczonych przez komórki realizujące dane roboty.
 5. Współpraca z komórką ds. zaopatrzenia w zakresie bieżącej informacji odnośnie cen materiałów.
 6. Współpraca z pracownikami nadzoru w trakcie realizacji robót.
 7. Otwieranie zleceń produkcyjnych, inwestycyjnych oraz wewnętrznych.
 8. Opracowywanie kart limitowych i zapotrzebowań materiałowych na roboty prowadzone przez zakład.

Wymagania

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • nieposzlakowana opinia
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kosztorysanta lub podobnym
 • znajomość prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych
 • znajomość programu kosztorysowego „NORMA PRO”
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność sztuki negocjacji
 • dyspozycyjność
 • dobry stan zdrowia

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe lub średnie - kierunek ogólnobudowlany
 • ukończone kursy i szkolenia w zakresie kosztorysowania, zamówień publicznych, negocjacji
 • bardzo dobra znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych
 • umiejętność sporządzania przedmiarów robót

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • przebieg pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia oraz inne dokumenty warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia
 • opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. kosztorysowania”

w terminie do dnia 15.02.2011 r.


Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2011-01-18)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2035
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO