Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Budżet na rok 2010<<


Uchwała Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok.

Część I - Zestawienia tabelaryczne

Załącznik
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2010 rok


Tabela nr 1
Dochody ogółem wg źródeł, z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE


Tabela nr 2
Dochody miasta Łodzi na 2010 rok związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego


Tabela nr 3
Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2010 rok z podziałem na bieżące i majątkowe


Tabela nr 4
Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi w układzie działów i rozdziałów


Tabela nr 5
Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2010 rok


Tabela nr 5a
Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2010 rok


Tabela nr 6
Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2010 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego


Tabela nr 7
Rezerwa ogólna i celowe


Tabela nr 8
Przychody i rozchody w 2010 roku


Tabela nr 9
Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich


Tabela nr 10
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych


Tabela nr 11
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii


Tabela nr 12
Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska


Tabela nr 13
Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2010 rok


Tabela nr 14
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku


Tabela nr 15
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok


Część II - Informacja opisowa - Dochody

Część III - Informacja opisowa - Wydatki bieżące - zadania własne

Część IV - Informacja opisowa - Wydatki majątkowe - zadania własne

Część V - Zestawienie zadań zleconych

Część VI - Informacja opisowa - Wydatki - zadania zlecone

Część VII - Informacja opisowa - Wydatki - zadania na podstawie porozumień

Część VIII - Układ graficzny

Tabela nr 5
Struktura dochodów ogółem


Tabela nr 6
Struktura dochodów według rodzajów


Tabela nr 7
Struktura dochodów według rodzajów


Tabela nr 8
Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem


Tabela nr 9
Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne


Tabela nr 10
Struktura wydatków według działów ogółem


Tabela nr 11
Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne


Tabela nr 12
Struktura wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów - zadania własne


Tabela nr 13
Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne


Tabela nr 14
Struktura wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów - zadania własne


Tabela nr 15
Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 2010


Tabela nr 16
Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 2010


Tabela nr 17
Zestawienie wydatków ogółem w wydziałach realizujących budżet


Tabela nr 18
Zestawienie wydatków bieżących w wydziałach realizujących budżet


Tabela nr 19
Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 2010


Tabela nr 20
Zestawienie dochodów ogółem w wydziałach realizujących budżet


Tabela nr 21
Zadania majątkowe

Uchwała Nr LXXVIII/1390/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym i zagranicznym.


Źródło: Wydział Budżetu UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2011-02-03)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2011-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4552
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO