Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2011 r. <<

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 po. 1240) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta łodzi za I kwartał 2011 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 683.404.216 zł, co stanowi 23,7% planu po zmianach,
z tego:

 • dochody na zadania własne 627.422.370 zł, co stanowi 23,3% planu po zmianach
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 618.319.437 zł, co stanowi 24,1% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 9.102.933 zł, co stanowi 7,3% planu po zmianach


 • dochody na realizację zadań z porozumień 1.505.597 zł, co stanowi 22,0% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 54.476.249 zł, co stanowi 28,7% planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 638.753.399 zł, co stanowi 19,7% planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 589.579.243 zł, co stanowi 19,4% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 1.353.758 zł, co stanowi 17,0% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 47.820.398 zł, co stanowi 25,2% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 • Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-31.03.2011 r.,
 • Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-31.03.2011 r.,
 • Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.03.2011 r.,
 • Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2011 r.,
 • Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2011 r.,
 • Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.03.2011 r.,
 • Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.03.2011 r.

 • W okresie od 01 stycznia do 31 marca 2011 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 37.270,71 zł.


  Źródło: Wydział Budżetu UMŁ
  Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2011-05-04)
  Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2011-05-05)
  Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2128
  Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO