Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
St. referent ds. informatyki w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi<<

2011-05-05

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi
ul. Zachodnia 55a
w dniu 5 maja 2011 r
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

st. referent ds. informatyki

Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: teren miasta Łodzi
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 1 roku z możliwością przedłużenia
Wykształcenie: wyższe o kierunku informatyka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta ds. informatyki:

 1. Prowadzenie spraw związanych z informatyzacją pracy a w szczególności:
  1. administrowanie wewnętrzną siecią komputerową oraz systemami teleinformatycznymi będącymi w użytkowaniu MZŻ oraz kasami fiskalnymi (jeżeli zaistnieje konieczność ich stosowania),
  2. dokonywanie okresowych przeglądów oraz utrzymywanie sieci i sprzętu w należytym stanie technicznym,
  3. prowadzenie strony internetowej MZŻ,
  4. przygotowywanie analiz potrzeb i określanie zakresu informatyzacji oraz koniecznych zmian,
  5. tworzenie aplikacji usprawniających pracę administracji i żłobków.
 2. Przygotowywanie kalkulacji do projektów planów finansowych w zakresie prowadzonych spraw.
 3. Prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dostaw i usług dotyczących informatyzacji.
 4. Przygotowywanie umów, instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów wewnętrznych obejmujących zakres działalności związanej z informatyzacją.
 5. Prowadzenie instruktaży, wewnętrznych szkoleń wg potrzeb w zakresie doskonalenia umiejętności korzystania z sieci i systemów teleinformatycznych.
 6. Prowadzenie kontroli wewnętrznej na stanowiskach roboczych pod kątem prawidłowego korzystania z urządzeń komputerowych.
 7. Współpraca z Biurem Informatyki UMŁ.

Wymagania

warunkujące do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Niezbędne:

 • posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku informatyka,
 • znajomość systemów MS Windows oraz Linux,
 • znajomość zagadnień sieciowych LAN. WAN,
 • znajomość budowy komputera,
 • znajomość relacyjnych baz danych,
 • podstawy tworzenia stron WWW i programowania,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • samodzielność w pracy oraz przejawianie własnej inicjatywy,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • administrację i utrzymanie sieci i sprzętu,
 • identyfikowanie i rozwiązywanie bieżących problemów,
 • rozbudowę systemu ERP.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy i doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej oraz wynik jej zakończenia (jeżeli kandydat takie posiada),
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w komórce ds. pracowniczych MZŻ w Łodzi (ul. Zachodnia 55a) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko st. referenta ds. informatyki”

w terminie do 16 maja 2011 r.

Aplikacje, które wpłyną do MZŻ w Łodzi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008 r. Nr 223, poz.1458)”.


Źródło: Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
Informację opracował(a): Dorota Cwynar (2011-04-29)
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2011-05-05)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2011-05-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2445
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO