Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wykonanie Budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2011 r.<<

2011-08-05

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 po. 1240) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2011 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1 363 489 906 zł, co stanowi 46,8% planu po zmianach,
z tego:

 • dochody na zadania własne 1 259 184 754 zł, co stanowi 46,4% planu po zmianach
  z tego:
  • dochody na zadania własne
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1 240 625 532 zł, co stanowi 48,0% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 18 559 222 zł, co stanowi 14,0% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 3 824 078 zł, co stanowi 56,2% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 100 481 074 zł, co stanowi 52,6% planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1 382 699 797 zł, co stanowi 42,0% planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 1 282 221 222 zł, co stanowi 41,5% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 3 386 140 zł, co stanowi 42,2% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 97 092 435 zł, co stanowi 50,8% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.06.2011 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.06.2011 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.06.2011 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2011 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2011 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2011 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.06.2011 r.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 55 543,40 zł w tym w II kwartale 18 272,69 zł.


Źródło: Wydział Budżetu UMŁ
Informację opracował(a): Halina Wyszomirska, Zofia Ociepa, Mirosława Jankowska, Anna Jaroszczak, Krystyna Zając (2011-08-04)
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2011-08-05)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2011-11-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2171
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO