Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent ds. płacowych w Szkole Podstawowej Nr 137 w Łodzi<<

2011-08-17

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 137 w Łodzi
Łódź ul. Florecistów 3B
Ogłasza nabór na stanowisko pracy: referent ds. płacowych

 1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

 2. Rodzaj umowy: od dnia 1 października 2011 r. umowa o pracę na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

 3. Wymagane wykształcenie: wyższe lub średnie stosownie do opisu stanowiska

 4. Wymagania związane ze stanowiskiem referenta ds. płacowych:
  • obywatelstwo polskie,
  • bezkonfliktowość i życzliwość,
  • biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office, Excel, Płatnik, Program płacowy Ramzes),
  • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność),
  • dyspozycyjność czasowa,

 5. Zakres zadań i obowiązków:
  • sporządzanie list płac w ustalonym terminie i wg rozdziałów dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły, w programie Progman,
  • obliczanie zasiłków pielęgnacyjnych i chorobowych, dla wszystkich pracowników oraz dokonywanie z tego tytułu terminowych i prawidłowych rozliczeń z ZUS,
  • przygotowywanie umów – zleceń
  • sporządzanie list wypłat umów – zleceń,
  • prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących płac,
  • prawidłowe i terminowe rozliczanie z ZUS za pomocą programu Płatnik,
  • sporządzanie miesięcznych raportów dla osób ubezpieczonych za pomocą programu Płatnik,
  • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS,
  • sporządzanie deklaracji podatkowej PIT – 4R,
  • rozliczenie podatkowe pracowników (PIT 11, 40),
  • przygotowanie dokumentów związanych ze zmianami wynagrodzeń pracowników,
  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników,
  • prawidłowe i terminowe wyliczanie zarobków w celach emerytalnych dla pracowników,
  • wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora szkoły i głównego księgowego.

 6. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska,
  • aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno– epidemiologicznych,
  • odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 137 w Łodzi przy ul. Florecistów 3B w godz. 9.00–15.00

w terminie do 9 września 2011 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. płacowych”.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się 12 września 2011 r.
Dalszy tok postępowania:
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w SP Nr 137 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w szkole i mogą być odebrane przez okres 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert. SP Nr137 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor szkoły
mgr Ewa Morzyszek-Banaszczyk


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-08-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3531
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO