Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za III kwartał 2011 r. <<

2011-10-31

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za III kwartał 2011 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:
Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 2.046.959.539 zł, co stanowi 69,5% planu po zmianach,
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.891.526.245 zł, co stanowi 68,9% planu po zmianach z tego:
  • dochody na zadania własne
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.865.623.098 zł, co stanowi 71,4% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 25.903.147 zł, co stanowi 19,0% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 5.777.935 zł, co stanowi 84,4% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 149.655.359 zł, co stanowi 77,9% planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 2.092.854.364 zł, co stanowi 63,0% planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 1.942.496.329 zł, co stanowi 62,2% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 5.020.928 zł, co stanowi 62,2% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 145.337.107 zł, co stanowi 75,7% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.09.2011 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.09.2011 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 r.

W okresie od 01 stycznia do 30 września 2011 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 91.758 zł, w tym w III kwartale w wysokości 36.215 zł


Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Budżetu
Informację opracował(a): Anna Jaroszczak, Zofia Ociepa, Mirosława Jankowska, Krystyna Zając (2011-10-28)
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2011-10-31)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2011-11-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1949
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO