Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Budżet na rok 2011<<

Uchwała Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok.

Część I – Zestawienia tabelaryczne

Załącznik nr 1
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok.


Załącznik nr 2
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok.


Załącznik nr 3
Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok.


Tabela nr 1
Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2011 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE.


Tabela nr 2
Dochody miasta Łodzi na 2011 rok związane z realizacją zadań: z zakresu adm. rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami adm. rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.


Tabela nr 3
Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2011 rok z podziałem na bieżące i majątkowe.


Tabela nr 4
Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2011 rok w układzie działów i rozdziałów.


Tabela nr 5
Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2011 rok.


Tabela nr 6
Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2011 rok wg zadań.


Tabela nr 7
Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2011 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.


Tabela nr 8
Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2011 rok.


Tabela nr 9
Przychody i rozchody w 2011 roku.


Tabela nr 10
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaS napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.


Tabela nr 11
Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.


Tabela nr 12
Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wydatki finansowane z z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Tabela nr 13
Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2011 rok.


Część II - Uzasadnienie

Część III - Materiały informacyjne

Informację opracował(a): Mirosława Mączkowska (2011-02-03)


Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Budżetu
Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2012-01-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3337
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO