Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent ds. płac w Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi<<

2012-01-12

Dyrektor
Domu Dziecka dla Małych Dzieci
ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. płac

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5 z filią przy ul. Lnianej 9 oraz przy ul.Zbocze 2a
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Główne obowiązki:

Referent ds. płac będzie pełnił obowiązki i ponosił odpowiedzialność w zakresie:

 • Prowadzenie akt płacowych
 • Sporządzanie list płac, zasiłków i innych należności dla pracowników
 • Sporządzanie raportów, deklaracji rozliczeniowych w programie Płatnik
 • Prowadzenie pełnej ewidencji wynagrodzeń w zakresie rozliczeń podatków
 • Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych

Wymagania dopuszczające do udziału w naborze:

 • Korzystanie w pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne
 • Minimum 1-letni staż pracy na podobnym lub równorzędnym stanowisku
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny,
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy na podobnym lub równorzędnym stanowisku.
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. Nr 101 poz 926 z późn. Zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy. Ul. Drużynowej 3/5 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 w terminie do dnia 25 stycznia 2012 r. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:"Konkurs na stanowisko referent ds. płac w Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi".


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2012-01-12)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3428
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO