Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Archiwum uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi<<

Uchwała Nr I/163/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki do kwoty 690.335 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w 2014 r. >>>
Uchwała Nr I/162/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki do kwoty 306.000 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w 2014 r. >>>
Uchwała Nr I/161/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki do kwoty 1.548.500 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w 2014 r. >>>
Uchwała Nr I/160/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki do kwoty 513.000 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w 2014 r. >>>
Uchwała Nr I/148/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 października 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2014 r. >>>
Uchwała Nr I/121/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 września 2014 roku opiniującą możliwość spłaty pożyczki do kwoty 749.250 zł zaciąganej przez Miast Łódź w 2014 roku >>>
Uchwała Nr I/120/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 września 2014 roku opiniującą możliwość spłaty pożyczki do kwoty 1.319.100 zł zaciąganej przez Miast Łódź w 2014 roku >>>
Uchwała Nr I/113/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 lipca 2014 roku opiniująca możliwość spłaty pożyczki do kwoty 2.474.723 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w 2014 roku >>>
Uchwała Nr I/110/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 lipca 2014 roku opiniująca możliwość spłaty kredytów do kwoty 400.000.400 zł zaciąganych przez Miasto Łódź w 2014 roku >>>
Uchwała Nr I/67/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2013 rok >>>
Uchwała Nr I/44/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 marca 2014 roku opiniująca możliwość wykupu obligacji w łącznej wysokości 250.000.000 zł emitowanych przez Miasto Łódź w roku 2014 >>>
Uchwała Nr I/43/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 marca 2014 roku opiniująca możliwość spłaty kredytu do kwoty 50.000.000 zł zaciąganego w roku 2014 przez Miasto Łódź w Banku Rozwoju Rady Europy >>>
Uchwała Nr I/31/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi >>>
Uchwała Nr I/2/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2014 rok >>>
Uchwała Nr I/1/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi >>>
Uchwała Nr I/188/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2013 roku opiniująca możliwość wykupu obligacji w łącznej wysokości 130.000.000 zł, emitowanych przez miasto Łódź w roku 2013 >>>
Uchwała Nr I/187/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 listopada 2013 roku opiniująca możliwość spłaty kredytu do kwoty 65.000.000 zł zaciąganego w 2013 r. przez miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym >>>
Uchwała Nr I/185/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 listopada 2013 roku opiniująca możliwość spłaty pożyczki w wysokości 464.012 zł zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej >>>
Uchwała Nr I/184/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 listopada 2013 roku opiniująca możliwość spłaty pożyczki w wysokości 269.650 zł zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej >>>
Uchwała nr I/160/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 września 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2013 roku >>>
Uchwała nr I/147/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 września 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej >>>
Uchwała nr I/74/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2012 rok >>>
Uchwała nr I/65/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej >>>
Uchwała nr I/64/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez miasto Łódź w Banku Rozwoju Rady Europy >>>
Uchwała nr I/63/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez miasto Łódź w 2013 roku >>>
Uchwała nr I/32/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi >>>
Uchwała nr I/31/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Miasta Łodzi >>>
Uchwała nr I/250/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi >>>
Uchwała nr I/249/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2013 rok >>>
Uchwała nr I/248/201 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie opinii do projektu uchały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łodzi na lata 2013-2031 >>>
Uchwała nr I/180/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 października 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2012 r. >>>
Uchwała Nr I/153/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytów w łącznej wysokości 313.000.000 zł zaciągniętych w 2012 r. przez Miasto Łódź >>>
Uchwała Nr I/141/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczek przez Miasto Łódź >>>
Uchwała Nr I/99/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2011 rok >>>
Uchwała Nr I/74/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu do kwoty 85.000.000 zł zaciąganego w roku 2012 przez Miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym >>>
Uchwała Nr I/73/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu do kwoty 50.000.000 zł zaciąganego w roku 2012 przez Miasto Łódź w Banku Rozwoju Rady Europy >>>
Uchwała Nr I/72/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu w wysokości 313.000.000 zaciąganego w roku 2012 przez Miasto Łódź >>>
Uchwała Nr I/71/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji w łącznej wysokości 221.400.000 zł emitowanych przez Miasto Łódź w roku 2012 z terminem wykupu w latach 2016-2022 >>>
Uchwała Nr I/34/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi >>>
Uchwała Nr I/33/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Miasta Łodzi >>>
Uchwała Nr I/239/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi >>>
Uchwała Nr I/238/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2012 rok >>>
Uchwała Nr I/237/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łodzi >>>
Uchwała Nr I/210/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 października 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2011 r. >>>
Uchwała Nr I/172/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu do wysokości 25.000.000 zł zaciągniętego w 2011 r. przez Miasto Łódź w Banku Rozwoju Rady Europy >>>
Uchwała Nr I/171/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu do wysokości 75.000.000 zł zaciągniętego w 2011 r. przez Miasto Łódź w Europejskim Banku Inwestycyjnym >>>
Uchwała Nr I/169/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji >>>
Uchwała Nr I/112/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2010 r. >>>
Uchwała Nr I/93/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 339.000.000 zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści dziewięć milionów) zaciąganego przez Miasto Łódź w 2011 roku, przy założeniu realizacji przez Miasto wielkości ustalonych w przedłożonej Izbie prognozie kwoty długu >>>
Uchwała Nr I/88/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi >>>
Uchwała Nr I/87/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Miasta Łodzi >>>
Uchwała Nr I/184/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej budżetu Miasta Łodzi na 2011 rok >>>
Uchwała Nr I/183/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi >>>
Uchwała Nr I/182/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łodzi >>>
Uchwała Nr I/141/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 października 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2010 r. >>>
Uchwała Nr I/82/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego do wysokości 315.000.000 zł., zaciąganego przez Miasto Łódź w 2010 roku >>>
Uchwała Nr I/62/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2009 rok >>>
Uchwała Nr I/166/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie możliwości wykupu obligacji o łącznej wysokości 90 000 000 zł emitowanych przez Miasto Łódź w roku 2009 z terminem wykupu w latach 2011-2013 >>>
Uchwała Nr I/158/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2010 rok >>>
Uchwała Nr I/157/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Łodzi >>>
Uchwała Nr I/122/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 października 2009 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Łódź długoterminowej pożyczki w wysokości 6 mln zł zaciąganej w 2009 r. >>>
Uchwała Nr I/107/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 września 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2009 r. >>>
Uchwała Nr I/78/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Łódź długoterminowego kredytu w wysokości 5 mln zł zaciąganego w 2009 r. >>>
Uchwała Nr I/77/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Łódź długoterminowego kredytu w wysokości 11 mln zł zaciąganego w 2009 r. >>>
Uchwała Nr I/67/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2008 rok >>>
Uchwała Nr I/53/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej mozliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 260.400.000 zł. >>>
Uchwała Nr I/156/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na rok 2009 >>>
Uchwała Nr I/155/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Łodzi >>>
Uchwała Nr I/80/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 8.100.000 zł >>>
Uchwała Nr I/35/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2007 rok >>>
Uchwała Nr I/4/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczek długoterminowych w łącznej wysokości 10.000.000 zł >>>
Uchwała Nr I/3/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 180.000.000 zł >>>
Uchwała Nr I/215/07 z dnia 3 grudnia 2007 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2008 rok >>>
Uchwała Nr I/214/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długo publicznego Miasta Łodzi >>>
Uchwała Nr I/35/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 120.000.000 zł >>>
Uchwała Nr I/29/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długo publicznego Miasta Łodzi >>>

Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Budżetu
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2012-03-07)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2015-04-15)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2424
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO