Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2012 r.<<

2012-05-02

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2012 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 777.731.626 zł, co stanowi 24,2% planu po zmianach,
z tego:

 • dochody na zadania własne 723.669.553 zł, co stanowi 24,0% planu po zmianach
  z tego:
  • dochody na zadania własne
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 706.994.726 zł, co stanowi 25,4% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 16.674.827 zł, co stanowi 7,1% planu po zmianach

 • dochody na realizację zadań z porozumień 1.821.501 zł, co stanowi 25,2% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 52.240.572 zł, co stanowi 27,8% planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 764.712.009 zł, co stanowi 21,6% planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 715.436.492 zł, co stanowi 21,4% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 914.041 zł, co stanowi 10,3% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 48.361.476 zł, co stanowi 25,7% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-31.03.2012 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01- 31.03.2012 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.

W okresie od 01 stycznia do 31 marca 2012 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 586.332,22 zł.


Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Budżetu
Informację opracował(a): Anna Jaroszczak, Zofia Ociepa, Mirosława Jankowska, Krystyna Zając (2012-04-30)
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2012-05-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1713
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO