Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wykonanie Budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2012 r.<<

2012-07-31
ostatnia aktualizacja: 2012-09-04

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2012 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.521.851.035 zł, co stanowi 46,9% planu po zmianach,
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.416.988.531 zł, co stanowi 46,5% planu po zmianach
  z tego:
  • dochody na zadania własne
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.361.748.368 zł, co stanowi 48,6% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 55.240.163 zł, co stanowi 22,5% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 4.900.492 zł, co stanowi 50,4% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 99.962.012 zł, co stanowi 31,1% planu po zmianach.
Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.513.940.803 zł, co stanowi 42,3% planu po zmianach,
z tego:
 • na zadania własne 1.414.418.831 zł, co stanowi 41,8% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 3.155.349 zł, co stanowi 33,8% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 96.366623 zł, co stanowi 51,2% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.06.2012 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.06.2012 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.06.2012 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2012 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2012 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.06.2012 r.W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 633.599 zł.


Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Budżetu
Informację opracował(a): Anna Jaroszczak (2012-07-30)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2012-07-31)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2012-09-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1988
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO