Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Budżet na rok 2012<<

Uchwała Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi


Uchwała Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok.

Część I – Zestawienia tabelaryczne

Załącznik nr 1
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2012 rok


Załącznik nr 2
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok


Załącznik nr 3
Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok


Tabela nr 1
Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2012 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE


Tabela nr 2
Dochody miasta Łodzi na 2012 rok związane z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego


Tabela nr 3
Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2012 rok z podziałem na bieżące i majątkowe


Tabela nr 4
Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2012 rok w układzie działów i rozdziałów


Tabela nr 5
Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2012 rok


Tabela nr 6
Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2012 rok wg zadań


Tabela nr 7
Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2012 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego


Tabela nr 8
Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2012 rok


Tabela nr 9
Przychody i rozchody w 2012 roku


Tabela nr 10
Budżet miasta Łodzi na 2012 rok
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii


Tabela nr 11
Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska


Tabela nr 12
Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne


Tabela nr 13
Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2012 rok


Część II - Uzasadnienie

Część III - Materiały informacyjne

Informację opracował(a): Mirosława Mączkowska (2012-01-05)


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2013-01-07)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2013-01-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3660
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO