Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za 2012 r.<<

2013-03-01
ostatnia aktualizacja: 2013-07-10

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za IV kwartał 2012 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 3.030.272.014 zł, co stanowi 96,2% planu po zmianach,
z tego:

 • dochody na zadania własne 2.822.538.738 zł, co stanowi 95,9% planu po zmianach
  z tego:
  • dochody na zadania własne
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 2.703.580.668 zł, co stanowi 95,3% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 118.958.070zł, co stanowi 111,0% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 11.407.665 zł, co stanowi 114,9% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 196.325.611 zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 3.322.647.851 zł, co stanowi 94,7% planu po zmianach,
z tego:
 • na zadania własne 3.118.819.731 zł, co stanowi 94,4% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 7.502.509 zł, co stanowi 90,1% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 196.325.611 zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:
 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-31.12.2012 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-31.12.2012 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
 8. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.,
 9. Sprawozdaniu Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej.


Uchwała Nr LXV/1378/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2012 r. i sprawozdania finansowego za 2012 r.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 887.493,06 zł.


2013-05-17


Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Budżetu
Informację opracował(a): Anna Jaroszczak, Zofia Ociepa, Mirosława Jankowska, Ewelina Posmyk, Krystyna Zając (2013-02-28)
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2013-03-01)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2013-07-10)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 5026
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO