Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Konsultacje zakończone - 2012 r. <<

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Planu nowej organizacji sieci szkół i placówek oświatowych”

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany dotychczasowej nazwy przystanku kolejowego Łódź Radogoszcz

Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2013 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031

Konsultacje społeczne w związku z przystąpieniem do opracowywania koncepcji rozbudowy i budowy Trasy Górna Etap III na odcinku od ulicy Rzgowskiej do ulicy Konstytucyjnej z analizą podłączenia do węzła Romanów na autostradzie A1

Konsultacje społeczne w związku z przystąpieniem do opracowywania koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Konstytucyjnej na odcinku od ulicy Strykowskiej do skrzyżowania z Trasą Górna Etap III

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Planu rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi na lata 2013-2015”

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu „Wieloletniego programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015” >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013” >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Polityki rozwoju edukacji Miasta Łodzi 2020+”

Konsultacje społeczne w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi”

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Polityki komunalnej i ochrony środowiska Miasta Łodzi”

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Polityki zdrowia 2020+ dla Miasta Łodzi”

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji rehabilitacji śródmieścia Łodzi, za pomocą zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga, tworzonego w oparciu o wyniki konkursu „Wielkomiejska Piotrkowska” >>>

Konsultacje społeczne propozycji zmian granic: Osiedla Bałuty-Centrum, Osiedla Bałuty-Doły, Osiedla Lublinek-Pienista, Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, Osiedla Rokicie, Osiedla Andrzejów i Osiedla Nr 33 zawartych w projektach uchwał Rady Miejskiej w Łodzi >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu założeń „Polityki komunalnej i ochrony środowiska Miasta Łodzi” >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej >>>

Konsultacje społeczne dotyczące strategii przestrzennego rozwoju Łodzi, realizującej ideę rozwoju miasta „do wewnątrz” >>>

Konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Łodzi na lata 2012-2014 >>>

Konsultacje społeczne projektu Programu Wspierania Rodziny w Mieście Łodzi na lata 2012-2014 >>>

Konsultacje społeczne Programu rozwoju sportu 2020+ dla Miasta Łodzi >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi >>>

Konsultacje społeczne, mające na uwadze zebranie od mieszkańców Łodzi propozycji, uwag i opinii do wykorzystania przy tworzeniu projektu budżetu miasta Łodzi na rok 2013 >>>

Konsultacje społeczne Polityki Mieszkaniowej Łodzi 2020+ >>>

Konsultacje społeczne dotyczące planowanej zmiany planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi" >>>

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przeniesienia Pomnika Juliana Tuwima >>>

Konsultacje społeczne projektu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Księżego Młyna >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka >>>

Konsultacje społeczne założeń do Polityki Mieszkaniowej Łodzi 2020+ >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 5 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 >>>

Konsultacje społeczne dotyczące usytuowania pomnika Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności w Łodzi oraz wprowadzenia fontanny w formie lustra wody w posadzkę placu >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji niektórych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych >>>

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w rejonie ul. Piotrkowskiej w Łodzi >>>


Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2013-04-24)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2252
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO