Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Konsultacje zakończone - 2013 r. <<

Konsultacje społeczne dotyczące zasad budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi, formularza zgłoszeniowego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2014 rok oraz karty do głosowania dla mieszkańców Miasta Łodzi, tj. dokumentów wykorzystanych do realizacji I edycji budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi >>>

Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2014 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031 >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia jednostek budżetowych i nadania statutów jednostkom >>>

Konsultacje społeczne w sprawie podziału jednostki pomocniczej Miasta Łodzi - Osiedla Teofilów-Wielkopolska >>>

Konsultacje społeczne dotyczące docelowej organizacji ruchu na ul. Sienkiewicza w Łodzi na odcinku od ul. Narutowicza do al. Piłsudskiego po przebudowie układu drogowego wokół Dworca Łódź Fabryczna >>>

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w planach sieci oraz granicach obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz zamiaru określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych poradni psychologiczno–pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Łódź >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014” >>>

Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2014 rok >>>

Konsultacje społeczne dotyczące dylematów transportowych miasta Łodzi, zdefiniowanych dla potrzeb opracowania pod nazwą „Aktualizacja Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi” >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Hodowlanej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi na lata 2013–2022 >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie połączenia jednostek budżetowych Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łodzi oraz Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi i nadania statutu jednostce

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu „Atrakcyjne przestrzenie miejskie”

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 2013–2015


Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2013-04-24)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2013-12-23)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3146
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO