Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wykonanie Budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2013 r. <<

2013-08-01
Ostatnia aktualizacja: 2013-08-30

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2013 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.833.677.736 zł, co stanowi 49,5% planu po zmianach,
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.719.024.967 zł, co stanowi 49,1% planu po zmianach
  z tego:
  • dochody na zadania własne
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.642.479.816 zł, co stanowi 51,3% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 76.545.151 zł, co stanowi 25,7% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 6.067.071 zł, co stanowi 63,4% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 108.585.698 zł, co stanowi 56,7% planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.873.128.569 zł, co stanowi 44,9% planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 1.764.927.270 zł, co stanowi 44,4% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 3.289.451 zł, co stanowi 43,6% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 104.911.848 zł, co stanowi 54,8% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.06.2013 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.06.2013 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.06.2013 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2013 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2013 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2013 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.06.2013 r.W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 288.303 zł, w tym w II kwartale 2013 r. 116.095 zł.


Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Budżetu
Informację opracował(a): Agnieszka Owczarek, Teresa Brewor (2013-08-01)
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2013-08-01)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2013-08-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1849
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO