Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wykonanie Budżetu Miasta Łodzi za III kwartał 2013 r. <<

2013-10-28
ostatnia aktualizacja: 2013-11-04

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za III kwartały 2013 roku.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

  1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.09.2013 r.,
  2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.09.2013 r.,
  3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.09.2013 r.,
  4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2013 r.,
  5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2013 r.,
  6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2013 r.,
  7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.09.2013 r.


W okresie od 01 stycznia do 30 września 2013 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 453.339 zł, w tym w II kwartale 165.036 zł.


Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Budżetu
Informację opracował(a): Teresa Brewor, Agnieszka Owczarek (2013-10-28)
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2013-10-28)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2013-11-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1619
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO