Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Środki finansowe jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli w 2014 r.<<

Zgodnie z uchwałą Nr LXII/1319/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli, zmienionej uchwałą Nr LXXIX/1642/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 stycznia 2014 r., jednostkom pomocniczym przyznawane są środki finansowe przeznaczane na realizację zadań:

 1. bieżących (dotychczas określanych jako statutowe),
 2. inwestycyjnych lub remontowych, naliczane w trybie tzw. algorytmu,
 3. inwestycyjnych, wybranych w drodze konkursu.
 1. Rada Miejska w Łodzi, przeznaczyła w budżecie Miasta na 2014 rok na realizację zadań bieżących osiedli środki finansowe w wysokości 2.019.173 zł (w 2013 r. kwota ta wyniosła 1.986.384 zł). Oznacza to wzrost wysokości tych środków w stosunku do 2013 r. o 32.789 zł, tj. o 1,65 %.

  Załącznik nr 16 do uchwały Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 r.

  Każde z 36 osiedli otrzymało jednakową dla wszystkich jednostek stałą kwotę w wysokości 23.605 zł oraz zależną od liczby mieszkańców osiedla kwotę dodatkową w wysokości 1,73 zł na osobę:

  • największą kwotę środków (111.752 zł) otrzymało liczące 50.952 mieszkańców Osiedle Chojny-Dąbrowa,
  • najmniejszą kwotę środków (24.953 zł) otrzymało zamieszkiwane przez 779 osób Osiedle Nr 33.

 2. Łączna kwota środków przyznanych jednostkom pomocniczym na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych w bieżącym roku wynosi 10.000.000 zł. Kwota ta podzielona została na dwie części. Jedna część, w kwocie 5.000.000 zł, przeznaczona jest na finansowanie zadań inwestycyjnych lub remontowych wskazanych przez osiedla w trybie tzw. algorytmu, natomiast druga część środków, w kwocie 4.845.388 zł, przeznaczona jest na realizację zadań inwestycyjnych wyłonionych w VIII edycji konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta.
  Ponadto w rezerwie celowej budżetu Miasta na 2014 r. ujęta zostały kwoty:
  • w wysokości 154.612 zł, stanowiąca nierozdysponowane środki w ramach VIII edycji konkursu
  • w wysokości 2.000.000 zł, przeznaczona na realizację zadań jednostek pomocniczych.

  Załącznik nr 16 do uchwały Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 r.

 3. Łączna kwota środków przekazanych jednostkom pomocniczym Miasta - osiedlom w 2014 r. (środki przeznaczone na działalność bieżącą oraz na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych) wynosi 14.019.173 zł, podczas gdy w 2013 r. wysokość tych środków wyniosła 9.986.384 zł. Ogólna kwota środków finansowych przekazanych osiedlom w 2014 r. zwiększyła się w stosunku do ogólnej kwoty środków przekazanych osiedlom w 2013 r. o 4.032.789 zł, tj. o 40,38 %.
  Na każdego mieszkańca osiedla przypada w roku bieżącym łącznie 20,73 zł, podczas gdy w ubiegłym roku wskaźnik ten wyniósł 14,59 zł. Oznacza to wzrost łącznej kwoty środków przypadającej na jednego mieszkańca osiedla w 2014 r. w stosunku do roku ubiegłego o 6,14 zł, tj. o 42,08 %.


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Informację opracował(a): Krzysztof Pawełek (2014-01-31)
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2014-01-31)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1348
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO