Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Konsultacje zakończone - 2014 r. <<

Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 >>>

Konsultacje społeczne dotyczące sposobu funkcjonowania placu Dąbrowskiego i jego bezpośredniego otoczenia >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu "Strategii rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015–2020+" >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015 >>>

Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2015 rok >>>

Konsultacje społeczne założeń do „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017” >>>

Konsultacje społeczne dotyczące systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025 >>>

Konsultacje społeczne dotyczące priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok >>>

Konsultacje społeczne założeń do „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Łodzi na lata 2015-2020” >>>

Konsultacje społeczne dotyczące wskazania jednego z dwóch opracowanych wariantów koncepcji przejazdu ul. Niciarnianą przez nowe tory kolejowe biegnące od stacji Łódź Widzew do stacji Łódź Fabryczna >>>

Konsultacje społeczne dotyczące priorytetowych projektów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi na lata 2014-2020+ >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017” >>>

Konsultacje społeczne dotyczące propozycji zmian granic: Osiedla Karolew-Retkinia Wschód, Osiedla Zdrowie-Mania, Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, Osiedla Lublinek-Pienista, Osiedla Śródmieście-Wschód, Osiedla Stary Widzew, Osiedla Stoki, Osiedla Nr 33 i Osiedla Olechów-Janów zawartych w projektach uchwał Rady Miejskiej w Łodzi >>>

Konsultacje społeczne założeń do „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017” >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego >>>

Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ustalenia szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, regulaminu pracy Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o wsparcie inicjatyw lokalnych oraz wzoru formularza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2014 >>>


Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2014-02-03)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2015-01-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2577
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO