Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Konsultacje społeczne dotyczące propozycji zmian granic: Osiedla Karolew-Retkinia Wschód, Osiedla Zdrowie-Mania, Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, Osiedla Lublinek-Pienista, Osiedla Śródmieście-Wschód, Osiedla Stary Widzew, Osiedla Stoki, Osiedla Nr 33 i Osiedla Olechów-Janów zawartych w projektach uchwał Rady Miejskiej w Łodzi<<

2014-02-03
ostatnia aktualizacja: 2014-04-30

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 5670/VI/14
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych propozycji zmian granic:
Osiedla Karolew-Retkinia Wschód, Osiedla Zdrowie-Mania, Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, Osiedla Lublinek-Pienista, Osiedla Śródmieście-Wschód, Osiedla Stary Widzew, Osiedla Stoki, Osiedla Nr 33 i Osiedla Olechów-Janów zawartych w projektach uchwał Rady Miejskiej w Łodzi.

Konsultacje społeczne propozycji zmian granic: Osiedla Karolew-Retkinia Wschód, Osiedla Zdrowie-Mania, Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, Osiedla Lublinek-Pienista, Osiedla Śródmieście-Wschód, Osiedla Stary Widzew, Osiedla Stoki, Osiedla Nr 33 i Osiedla Olechów-Janów przeprowadzone będą w okresie od dnia 18 lutego 2014 r. do dnia 30 marca 2014 r. do godz. 16.00, w formie:

 1. dziewięciu protokołowanych spotkań z mieszkańcami jednostek pomocniczych Miasta Łodzi: Osiedla Karolew-Retkinia Wschód, Osiedla Zdrowie-Mania, Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, Osiedla Lublinek-Pienista, Osiedla Śródmieście-Wschód, Osiedla Stary Widzew, Osiedla Stoki, Osiedla Nr 33 i Osiedla Olechów-Janów, z możliwością składania pisemnych uwag do protokołu, które odbędą się w następujących miejscach, dniach i godzinach:
  1. w siedzibie Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód, Gimnazjum Nr 20, ul. Olimpijska 9 w dniu 18 lutego 2014 r., w godz. 16.30-18.00,
  2. w siedzibie Rady Osiedla Zdrowie-Mania, ul. Grzybowa 1, w dniu 18 lutego 2014 r., w godz. 16.30-18.00,
  3. w siedzibie Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, ul. Kusocińskiego 116 w dniu 20 lutego 2014 r., w godz. 16.30-18.00,
  4. w siedzibie Rady Osiedla Lublinek-Pienista, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pienista”, ul. Kubusia Puchatka 9 w dniu 20 lutego 2014 r., w godz. 16.30-18.00,
  5. w siedzibie Rady Osiedle Śródmieście-Wschód, ul. Jaracza 42 w dniu 22 lutego 2014 r., w godz. 10.30-12.00,
  6. w siedzibie Rady Osiedla Stary Widzew, ul. Przędzalniana 22 w dniu 25 lutego 2014 r., w godz. 16.30-18.00,
  7. w siedzibie Rady Osiedla Stoki, ul. Zbocze 22 w dniu 22 lutego 2014 r., w godz. 12.00-13.30,
  8. w siedzibie Rady Osiedla Nr 33, ul. Dyspozytorska 3 w dniu 27 lutego 2014 r., w godz. 16.30-18.00 ,
  9. w siedzibie Rady Osiedla Olechów-Janów, ul. Dąbrówki 3 bl. 112 w dniu 25 lutego 2014 r., w godz.16.30-18.00,
 2. zbierania propozycji i opinii na piśmie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można przekazać:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje.graniceosiedli@uml.lodz.pl;
  2. drogą korespondencyjną na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, 90 - 430 Łódź;
  3. bezpośrednio do Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi:
   • ul. Piotrkowska 104, pok. 104b;
   • ul. Piotrkowska 115.
Projekty uchwał zmieniających uchwały w sprawie nadania statutu: Osiedlu Karolew-Retkinia Wschód, Osiedlu Lublinek-Pienista, Osiedlu Nr 33, Osiedlu Olechów-Janów, Osiedlau Retkinia Zachód-Smulsko, Osiedlu Stary Widzew, Osiedlu Stoki, Osiedlu Śródmieście-Wschód, Osiedlu Zdrowie-Mania oraz formularze konsultacyjne będą dostępne do pobrania:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/;
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym www.uml.lodz.pl;
 3. w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi:
  1. ul. Piotrkowska 115,
  2. ul. Piotrkowska 104, p. 104b,
  3. ul. Piotrkowska 153, p. 208,
  4. al. Piłsudskiego 100, p. 29,
  5. ul. Krzemieniecka 2b, p. 115,
 4. w siedzibach Rad Osiedli:
  1. Karolew-Retkinia Wschód, Gimnazjum Nr 20, ul. Olimpijska 9,
  2. Zdrowie-Mania, ul. Grzybowa 1,
  3. Retkinia Zachód-Smulsko, ul. Kusocińskiego 116,
  4. Lublinek-Pienista, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pienista”, ul. Kubusia Puchatka 9,
  5. Śródmieście-Wschód, ul. Jaracza 42,
  6. Stary Widzew, ul. Przędzalniana 22,
  7. Stoki, ul. Zbocze 22,
  8. Nr 33, ul. Dyspozytorska 3,
  9. Olechów-Janów, ul. Dąbrówki 3 bl. 112.

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych >>>
 • Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku >>>
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5670/VI/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych propozycji zmian granic: Osiedla Karolew-Retkinia Wschód, Osiedla Zdrowie-Mania, Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, Osiedla Lublinek-Pienista, Osiedla Śródmieście-Wschód, Osiedla Stary Widzew, Osiedla Stoki, Osiedla Nr 33 i Osiedla Olechów-Janów zawartych w projektach uchwał Rady Miejskiej w Łodzi
 • Formularz konsultacji społecznych propozycji zmiany granic Osiedla Karolew-Retkinia Wschód [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Formularz konsultacji społecznych propozycji zmiany granic Osiedla Zdrowie-Mania [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Formularz konsultacji społecznych propozycji zmiany granic Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Formularz konsultacji społecznych propozycji zmiany granic Osiedla Lublinek-Pienista [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Formularz konsultacji społecznych propozycji zmiany granic Osiedla Śródmieście-Wschód [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Formularz konsultacji społecznych propozycji zmiany granic Osiedla Stary Widzew [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Formularz konsultacji społecznych propozycji zmiany granic Osiedla Stoki [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Formularz konsultacji społecznych propozycji zmiany granic Osiedla Nr 33 [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Formularz konsultacji społecznych propozycji zmiany granic Osiedla Olechów-Janów [>>>.doc] [>>>.pdf]

Wyniki konsultacji:


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Informację opracował(a): Justyna Kwiatkowska-Zubiel (2014-01-31)
Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (2014-02-03)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2014-04-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2394
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO