Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wykonanie Budżetu Miasta Łodzi za 2013 r. <<

2014-02-25
Ostatnia aktualizacja: 2014-05-22

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za IV kwartał 2013 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 3.574.739.990 zł, co stanowi 98,6% planu po zmianach, z tego:

 • dochody na zadania własne 3.354.339.458 zł, co stanowi 98,5% planu po zmianach z tego:

  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 3.093.906.811 zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 260.432.647 zł, co stanowi 90,1% planu po zmianach

 • dochody na realizację zadań z porozumień 12.583.762 zł, co stanowi 126,8% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 207.816.770 zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 3.807.249.716 zł, co stanowi 94,3% planu po zmianach, z tego:

 • na zadania własne 3.592.398.408 zł, co stanowi 94,0% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 7.034.538 zł, co stanowi 94,5% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 207.816.770 zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-31.12.2013 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-31.12.2013 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r.,
 4. Sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r.,
 5. Sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stany na koniec IV kwartału 2013 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2013 r.,
 8. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stany na koniec IV kwartału 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2013 - zestawienia tabelaryczne >>>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2013 - materiały towarzyszące >>>

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 460.268,78 zł.


2014-05-22


Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Budżetu
Informację opracował(a): Anna Jaroszczak, Zofia Ociepa, Mirosława Jankowska, Agnieszka Owczarek, Krystyna Zając (2014-02-24)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2014-02-25)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2014-05-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4046
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO